kuoras

kuoras
1 ×kuõras (l. chór) sm. (4) būrys, pulkas: Devyni kuoraĩ angelų VoK11. Tenai girtinas kuoras apaštalų … linksminas DP543.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • kuoras — kuõras dkt. Vakarėjančio dangaũs fonè pamãtėme didi̇̀ngos piliẽs kuorùs …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • kuoras — 2 kuõras sm. (2) DŽ2, DŽ3, (4) 1. SD7, R, B, K, Pnm, Čk bokštas: Miestas, akmeninėmis sienomis, bokštais ir kuorais apsupąs akmeninius arba mūrinius namus, tapo genties ar genčių sąjungos centrine buveine rš. Aukščiau siūbuojančiųjų girių toli… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • girti — 1 gìrti, ia, gyrė 1. tr. kelti kieno gerąsias puses, aukštinti, garbinti: Gyrė valstiečiai vasarą P.Cvir. Ji dainavo tada vakarėly, ir visi gyrė ją P.Cvir. Kiekvienas savo gìria Jž. Aš tai negaliu gìrti K. Ir jas (klumpes) mūsų tėvų tėvai… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • karyčias — sm. bokštas, kuoras: Nedrįsęs ... Kremliaus kušinti, kursai ... plytų mūru ir aukštais karyčiais gurlinęs S.Dauk …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • koras — 1 kõras sm. K, J; R, N 1. = kuoras: Šitos puikios sienos ir šitie aukšti korai priglaus mus be baimės V.Kudir. Aš išmušdyčiau koro langužius KlvD115. Ir budavojo korą, ir, jį vynyčininkams parsamdęs, į svetimą žemę iškeliavo NTMt21,33. 2. R180… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kuorinis — kuorìnis, ė adj. (2) → 2 kuoras 1: Lapų pumpurai šmaikštūs, kuoriniai Mt …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kuorys — kuorỹs sm. (4) 1. žr. 2 kuoras 3: Vėjas visam lauke kuoriùs išvartė Švnč. Šeši kuoriaĩ – tai kapa Slk. Suskaityk, kiek kuorių̃ rugių pripjauta Slk. 2. Lnkv žymė, rodanti, kad keliu negalima važiuoti. 3. Lnkv žymė, rodanti, kur kelio einama… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • naikyti — naikyti, o ( ia), ė Pn, Lnkv, naikyti, naĩko, naĩkė K 1. žr. naikinti 1: Musmirės labai naiko musis Krs. Pirma geriau naikė peles tas katinas Krs. Bitys tranus naiko Brs. Ėmiau naikyti skruzdes Skr. Nuveikėm smaką, kuris tiek amžių žmoniją… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • puryčia — sf. Q173 kuoras …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • regykla — regyklà sf. (2) BŽ178, DŽ1 1. scena: Nutraukus uždangą, regykla pasirodo uždengta tankiu tamsiai mėlynu šydru Vd. Mes, nepuikiai prisirengę, žaisti gal nekaip mokėjom, bet, regyklą atidengę, dvasią šviest žmonėms norėjom rš. Kuoras regyklose… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”